Interpersonel psykoterapi

Interpersonel terapi er en af de terapiformer, som sundhedsstyrelsen anbefaler til behandling af personer med depression, fordi forskningen har vist, at den har god effekt. Ligesom den kognitive terapi er metoden udviklet til behandling af personer med depressioner, men den har også vist sig effektiv til mange andre lidelser.

Den interpersonelle terapiform går ud på, at jeg som psykolog skal hjælpe dig til at forstå den sociale sammenhæng, som dine psykiske vanskeligheder er opstået i, og få et mere klart billede af den. Der tages udgangspunkt i de situationer, du står i her og nu. Det er formålet, at du bliver bedre til at håndtere din livssituation og dine relationer til de personer, som du er i forbindelse med i din nuværende problematiske situation. I terapien undersøger vi sammen hvilke handlemuligheder, du har. Jeg giver dig råd og forslag, og vi taler sammen om dine psykiske vanskeligheder. Det er min opgave som psykolog at hjælpe dig til at udvikle dine evner, så du bliver bedre til at håndtere situationerne i hverdagen.

Denne terapiform tager udgangspunkt i 3 ting:

 1. dine psykiske reaktioner på dine vanskeligheder: hvis du har en depression, kan reaktionerne f.eks. være – nedtrykthed, koncentrationsbesvær, ubeslutsomhed, pessimisme, skyldfølelse, søvnforstyrrelser, spiseforstyrrelser, manglende interesse for livet, træthed og selvmordstanker
 2. det sociale liv (relationer til andre) – hvordan er dine evner til at komme godt ud ad det med de væsentlige personer i dit liv. Hvis du har et dårligt eller mindre godt netværk, kan det betyde, at der er større sandsynlighed for, at du udvikler negative psykiske reaktioner som f.eks. depression.
 3. din personlighed – Hvordan er din personlighed? Hvordan reagerer du overfor din nærmeste familie eller venner? Nogle har tendens til at reagere på måder, som kan bidrage til depression – eller til at fastholde en depression. Det sker f.eks. hvis man igennem lang tid har været passiv i sin familie eller omgangskreds og har undgået at tage konflikter op, eller hvis man ikke har turdet satse – risikere noget – i det sociale fællesskab. Sådanne reaktionsmåder kan medvirke til udvikling af depression.

Mange mennesker udvikler psykiske vanskeligheder på grund af problematiske forhold til nærtstående personer, og ofte er de psykiske vanskeligheder med til at forværre hele situationen.

I denne terapeutiske metode fokuseres der på dine nærmeste eller vigtigste relationer til familie, venner eller andre. Der fokuseres desuden på de symptomer, som du sætter i forbindelse med problemerne til dine nærmeste. Måske har du oplevet tab, konflikter, sociale vanskeligheder m.m.

Nogle af de hyppigste begivenheder, der ses i forbindelse med psykiske vanskeligheder er:

 • Man bliver skilt, eller der forekommer skilsmisse i den nærmeste familie
 • Man har konflikter med sine nærmeste
 • Man oplever, at éns ægtefælle mister interessen eller er utro
 • Man bliver arbejdsløs eller føler sig truet af fyring
 • Man skifter bopæl (flytter)
 • Der sker et dødsfald i nærmeste familie
 • Man bliver forfremmet eller degraderet
 • Man går på pension eller efterløn
 • Man får stillet en alvorlig diagnose

Formålet med terapien er at hjælpe dig til at håndtere de problemer, du har lige nu. Det er hensigten at hjælpe dig til at blive bedre til at forstå, udtrykke og håndtere dine følelser og forandre dig, så det giver mening for dig.

Tanken med denne metode er, at den skal hjælpe dig med at finde ud af, hvordan du kan løse dine problemer, og den skal hjælpe dig til at øge dine handlemuligheder.