Psykodynamisk psykoterapi

Den psykodynamiske terapiform tager udgangspunkt i, at det ubevidste er en fremtrædende del af personligheden. De oplevelser og erfaringer vi har, som ikke kan udtrykkes med ord, viser sig ofte ubevidst i handling i vores relationer til andre. Bearbejdningen af psykiske problemer betragtes som en lægende faktor i denne terapiform. Formålet er bl.a. at forstå baggrunden for problemerne og at finde nye måder at udtrykke behov og konflikter på. Vi er sociale væsner, og relationerne til vores nærmeste har afgørende betydning for vores velbefindende.

Fortrængning

Alle mennesker har en medfødt evne til at glemme oplevelser, som giver anledning til ubehag. Til tider bruger vi glemslen som et forsvar mod stærke oplevelser, som vi har svært ved at håndtere. Vi glemmer dem – fortrænger dem – men det sker, at oplevelserne fortsætter med at påvirke vores liv og vores beslutninger – selvom vi har fortrængt dem. Det er noget, der sker helt ubevidst, og det får betydning for vores velbefindende. I drømme kan oplevelserne pludseligt dukke op, eller i situationer, der minder om det oplevede kan der pludselig dukke erindringer op.

Nogle gange er det ikke så relevant at koncentrere sig om noget, der skete for mange år siden. Andre gange kan det være vigtigt at finde ud af, hvorfor man handler som man gør, så man kan gøre noget ved sin situation.

Relationer til andre mennesker

Hvis man ofte har problemer i relationer til andre mennesker, er det naturligt at undersøge hvorfor. Det er naturligt at undre sig over, hvorfor de samme problemer viser sig i forhold til forskellige mennesker? Det kan være vigtigt at forholde sig til de tidligere erfaringer.. hvordan var de første relationer.. hvor man som barn lærte at knytte kontakt til sine nærmeste.. eller til sine jævnaldrende.. og det allervigtigste er at finde ud af, om der er en linje til de vanskeligheder, man oplever i sit voksenliv?

Det er problemerne her og nu, der er i fokus. Det er de problemer, som du kommer med, som du skal have hjælp til at håndtere. Nogen har gavn af denne terapiform, mens andre har mere gavn af en anden tilgang.