Psykologiske undersøgelser

Hvis du er i en situation, hvor kommunen eller andre instanser har brug for en nærmere udredning af dine vanskeligheder og ressourcer, vil du måske blive bedt om at medvirke til en udredning i form af en psykologisk undersøgelse.

Måske er der behov for andet og mere end blot en samtale for at finde ud af, hvilke vanskeligheder du har, og hvilken form for støtte der skal til for at hjælpe dig videre i tilværelsen. Som regel er hensigten at finde ud af, hvad der skal til for at hjælpe dig bedst muligt og at søge om hjælpen.

I en psykologisk undersøgelse anvendes forskellige opgaver eller spørgeskemaer, som kan afdække  dine  problemer i hverdagen.

Hvad er formålet med undersøgelsen?

Det overordnede formål med undersøgelsen er at få mere information om dig – f.eks. om din måde at tænke på, om dit følelsesliv og om din måde at reagere på i forskellige situationer. Denne information skal bruges til at få en bedre forståelse af din problematik, så det bliver lettere at give dig lige netop den støtte, som du har brug for, så du kan komme til at fungere bedre i hverdagen.

En hverdag er kompleks – det er den for alle mennesker. Vi gør brug af så mange vidt forskellige evner i dagligdagen, når vi skal varetage de opgaver, udfordringer og forventninger, som både vi selv og andre stiller til os. Vi bruger vores intelligens – dvs. vores kognitive evner – og vi bruger vores fysiske evner. Vi bruger desuden vores følelser og vores personlighedsmæssige- samt sociale evner, når vi er i kontakt med andre mennesker.

Mange situationer kan virke komplicerede, så det er svært helt præcist at sige, hvilke problemer, du har. I en psykologisk undersøgelse forsøger man at klarlægge enkeltfunktionerne i den komplekse hverdag. Man retter opmærksomheden mod de konkrete funktioner, så det bliver mere tydeligt, hvilke ressourcer  og hvilke vanskeligheder du har. På denne måde bliver det mere tydeligt, hvilken form for støtte, du har brug for – træning af de intellektuelle funktioner, samtaleterapi med henblik på bearbejdning af følelser,  skånehensyn på arbejdspladsen m.m.

Der kan være mange grunde til, at en kommune beder om en psykologisk undersøgelse, men det er vigtigt at forstå, at en psykologisk undersøgelse aldrig kan stå alene. Mindst halvdelen af undersøgelsen indebærer en samtale med dig, for det er dig,  det handler om. Det er vigtigt, at du beskriver, hvordan du oplever din baggrund, dine gode ressourcer og de vanskeligheder, du har i dit liv. På trods af en grundig samtale før undersøgelsen,  er der mange faktorer, som kan spille ind på den konkrete undersøgelsessituation. Det er vigtigt, at der bliver talt om så mange af disse faktorer som muligt, for at jeg som psykolog kan få så fyldestgørende et indtryk af dig som muligt.

Psykologiske undersøgelser kan bruges i mange sammenhænge, og formålet med psykologiske undersøgelser kan f.eks. være:

  • At afklare din situation på arbejdsmarkedet eller at afklare dine muligheder for uddannelse
  • At afklare dine vanskeligheder og ressourcer
  • At afklare dine symptomer og evt. diagnose, sværhedsgrad og prognose
  • At udrede dine vanskeligheder i forbindelse med planlægning af behandling