Hypnoterapi

Hypnoterapi er en metode, der gør brug af afslappende teknikker. Nogle kalder teknikkerne for visualiseringsteknikker og andre kalder det hypnose. Formålet med de afslappende teknikker er at fremkalde en trancetilstand, som er en dejlig afslappet tilstand. Når man er i trance, er den vågne bevidsthed mindre aktiv, så der er lettere adgang til det ubevidste, hvor svaret på mange spørgsmål og nøglen til mange vanskeligheder ligger.

Hypnose

Mange tror, at man er uopmærksom, når man er i hypnose – at man ”er i en anden verden”. På en måde er det rigtigt, fordi man fjerner opmærksomheden fra nogle ting, men til gengæld flytter man den over på noget andet. Faktisk er hypnose en meget fokuseret tilstand. Når man er i hypnose, kan man lukke omverdenen ude og fokusere hele sin opmærksomhed på sine egne følelser, tanker, fantasier og indre oplevelser. Det er en tilstand, som man kun kan opnå, hvis han selv ønsker det, og som han kan bryde ud af når som helst. Det er et naturligt fænomen, der forekommer flere gange dagligt og kan sammenlignes med den tilstand vi er i, lige inden vi falder i søvn om natten, og lige inden vi vågner om morgenen. Når vi er vågne svinger vi imellem det bevidste og det ubevidste, og vi påvirkes af begge tilstande. Det, som vi kalder ”at være åndsfraværende” betyder, at bevidstheden er fraværende – som når vi dagdrømmer, eller når vi handler helt automatisk i fast rutine, hvor vi ikke er bevidste om, hvad vi gør, fordi tankerne fokuserer på noget helt andet. Hypnosen er altså en tilstand, hvor opmærksomheden er koncentreret og vendt indad med fokus på det, som terapeuten siger og dermed mod det, som hypnoterapien retter sig imod.

Trance

Det er denne trancetilstand, som kan bruges terapeutisk, idet terapeuten kan tale til dit ubevidste og påvirke dine uhensigtsmæssige reaktioner, uden at bevidstheden griber forstyrrende ind. En erfaren hypnoterapeut og psykolog har beskrevet sindet som to rum med en dør imellem – et ubevidst og et bevidst rum. Normalt er døren lukket, når bevidstheden har kontrol. Hypnoterapien kan åbne døren og forårsage en ændret tilstand, hvor der lukkes op for det ubevidste, som kommer i spil og tildeles noget af kontrollen. Det er en form for kommunikation med det ubevidste, som bl.a. kan bruges til at undersøge, hvordan vi forholder os til vores egne værdier og holdninger dannet ud fra de oplevelser vi har haft i fortiden, og du opdager, at du besidder ressourcer, du ikke ved, at du er i besiddelse af.

Hypnose er ikke en terapiform, men en metode eller teknik, som kan bruges til mange formål. Hypnoterapi er derimod en terapiform, der anvender hypnose som en metode i terapien – som en genvej til nogle af de ubevidste erindringer, oplevelser, faktorer, der kan holde os fast i uhensigtsmæssige handlingsmønstre og situationer.