Sikkerhed

Som psykolog har jeg pligt til at behandle dine oplysninger fortroligt, og jeg har tavshedspligt. Tavshedspligten udspringer af det grundlæggende princip, at du som klient skal kunne tale frit uden at bekymre dig om, at dine oplysninger kan komme andre for øre. Du har krav på denne beskyttelse at dit privatliv, og tavshedspligten er en forudsætning for, at vi kan etablere et tillidsfuldt forhold til hinanden. Det er strafbart for en psykolog at bryde tavshedspligten.
Du kan læse mere om tavshedspligten på denne hjemmeside både under emnet Tavshedspligt og under emnet Privatlivspolitik for Psykologipraxis.

Hvis uheldet er ude, og noget skulle gå galt i et behandlingsforløb i sundhedsvæsenet, taler man om en utilsigtet hændelse. En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som har medført en skade eller en risiko for skade på en klient i et behandlingsforløb. Det bør ikke ske, men ulykkeligvis kan det forekomme alligevel. Alle sundhedspersoner, der arbejder med andre mennesker, skal tage højde for en sådan risiko. Hændelsen er utilsigtet, fordi sundhedspersonen naturligvis ikke har haft til hensigt at skade nogen.
På denne hjemmeside kan du læse mere om, hvordan reglerne er for håndtering sådanne utilsigtede hændelser, hvis de ulykkeligvis skulle indtræffe.

I Psykologipraxis opbevares al elektronisk materiale i henhold til gældende regler og lovgivning (persondataforordningen af 25 maj 2018), og al papirmateriale opbevares i et aflåst journalskab på klinikken.

Jeg har fastlagte procedurer, der sikrer dine oplysninger i forhold til databehandlere (f.eks. min revisor og personer, der arbejder med mit faktureringssystem, som ser fakturaer med dit navn på). Ingen andre end jeg ser din journal med mindre du giver samtykke til det.

Min almindelige mail er ikke sikker, så du skal ikke uden videre skrive fortrolige ting i den. Jeg har en sikker mail, og hvis du får brug for at sende mig fortrolige oplysninger, skal vi aftale det på forhånd.
Jeg beskytter fortroligheden og dine data ved hjælp af kryptering og adgangskoder.