Neuropsykologiske undersøgelser

Det er ofte kommunen, forsikringsselskabet, sygehuset eller genoptræningsenheden, der beder om en neuropsykologisk undersøgelse. Som ordet antyder, er undersøgelsen en afdækning af vanskeligheder forbundet med neurologiske lidelser som følge af hjernepåvirkning.

En neuropsykologisk undersøgelse indeholder opgaver, der måler kognitive funktioner (se Kognitive prøver). Kognition betyder erkendelse/tænkning, og de kognitive prøver vurderer bl.a. tænkeevne, opmærksomhed, indlæring, koncentration, hukommelse, eller evne til problemløsning.

Hvis du har kognitive vanskeligheder og har løst sådanne opgaver, sammenlignes dine resultater med resultaterne hos en gruppe raske personer med samme alder og uddannelse, for at man kan få indtryk af, hvordan du klarer dig i forhold til, hvad der er normalt for personer i samme aldersgruppe i samme jobmæssige situation.

En neuropsykologisk undersøgelse kan være relevant, hvis der f.eks. er behov for at vurdere: dine muligheder for uddannelse, dit forsørgelsesgrundlag, din boligsituation, dine erhvervsmuligheder, din arbejdsevne, om det er muligt for dig at få erstatning ved ulykke m.m..

Der vil som regel indgå en del opgaver – tests – ved den enkelte undersøgelse, og opgaverne er blevet udvalgt, så de afdækker dine vanskeligheder så godt som muligt.

Den neuropsykologiske undersøgelse vil betone både dine svagheder og styrkesider. En stor del af undersøgelsen er en samtale med dig, hvor jeg ud fra din beskrivelse af din situation vil forsøge at få klarhed over, hvilke vanskeligheder du har, og hvordan de viser sig i dagligdagen. Ofte vil dine nærmeste pårørende blive inddraget i afklaringen med henblik på opnå så fuldstændigt et billede af din samlede situation som muligt.
Erfaringen viser, at de fleste, der har fået konstateret en hjerneskade, har svært at erkende og acceptere konsekvenserne af hjerneskadens følgevirkninger i dagligdagen. Derfor får den neuropsykologiske undersøgelse ofte stor betydning både for genoptræningen af de kognitive vanskeligheder og for rådgivningen af dig og dine pårørende.

Undersøgelsens forløb:

Undersøgelsen starter med en samtale, hvor jeg spørger dig om mange ting: om din baggrund, din skolegang, dine sociale forhold og dine vanskeligheder forbundet med den kognitive funktion m.m. Herefter begynder selve testningen, hvor du får forskellige opgaver, der vil vise, hvilke ressourcer og vanskeligheder, du har.
Det viser sig ofte, at nogle kognitive funktioner er skadede, mens andre er intakte. Man kan derved få indblik i, hvorfor nogle aktiviteter i hverdagen volder problemer, og i hvordan man evt. kan optræne eller kompensere for disse vanskeligheder. Man kan også få indtryk af, hvilke skånehensyn, der bør tages i hverdagen – i arbejde eller i fritid.