Kunstterapeutiske metoder

Den kunstterapeutiske terapiform er især influeret af Jung med billeder, symboler og mytologiske beretninger.

For at have gavn af denne metode, er det er ikke en forudsætning, at man har kreative evner.

Alle kan bruge kreative metoder til at udtrykke sig med.

Kreativitet betragtes som et nøglebegreb i denne metode – et middel, der binder psykoterapeutisk teori og praksis sammen og sigter imod indsigt, udvikling og bearbejdning.