Kognitive prøver

Har du kognitive vanskeligheder?

Det er ikke sikkert, at andre nødvendigvis kan se eller fornemme, om du har kognitive vanskeligheder – selvom de kender dig godt. Måske ved du det heller ikke selv, men måske kan du mærke, at der er noget galt i bestemte situationer… noget, der falder dig svært.. nogle fejl, du begår.. noget, der går galt for dig.. som undrer dig…

Problemer med opmærksomhed – Koncentration – Hukommelse?

Har du svært ved at fokusere? Bliver du let forstyrret? Afledes du let fra det, du er i gang med? Taber du let tråden, når andre taler til dig.. når du bliver spurgt om noget, der kræver tankevirksomhed.. ? Glemmer du ting.. aftaler.. beskeder.. bliver ting væk for dig.. ? Har du svært ved at lære nye ting.

Måske har du svært ved at koncentrere sig om at læse – svært ved at lære og dermed svært ved at klare en boglig uddannelse. Måske må du droppe dine drømme – eller acceptere, at det vil kræve ekstra ressourcer og støtte, hvis det skal lykkes for dig.

Måske har du været nødt til at indse, at du har vanskeligheder.. og at du har brug for støtte og særlige hensyn.

Problemer i relationerne til andre?

Har du prøvet at blive distraheret under en samtale.. er kommet til at tænke på andre ting, mens du talte med en person? Personen troede måske, at du ikke interesserede dig for det, han eller hun fortalte?

Hvis man er sammen med mange mennesker, har man brug for at ”have flere bolde i luften på én gang”. Er det svært for dig? Kan du følge med i samtaler, når mange snakker i munden på hinanden.. og giver udtryk for deres forskellige holdninger.. Kan du huske, hvem, der har sagt hvad?.. Kan du huske og koncentrere dig om, hvad du selv vil sige?

Måske har du prøvet at overse detaljer, så du lavede fejl.. misforstod ting. Andre troede måske, at du sjuskede, så de blev irriterede på dig – rettede på dig….. Måske har du svært ved at holde styr på dine aftaler.. så aftaler med venner er glippet?

Har du ændret dig?

Har du fået svært ved at tage initiativer? Andre tror måske, at du er doven – at du ikke føler ansvar – mens det i virkeligheden handler om, at du har svært ved at komme i gang. Det kan også være, at du har svært ved at se nye løsningsmuligheder.. og at du overvældes af alt det, du ikke kan få gjort.

Nogle har tendens til at være lidt for impulsive og har svært ved at fornemme, hvad der ville være det bedste at gøre i forskellige situationer. De kan have svært ved at fornemme stemninger.. aflæse andres kropssprog.. forstå underliggende betydninger i humor og ved pointer… Nogle har tendens til at komme galt af sted i sociale sammenhænge. Kender du det?

Kognitive prøver

Kognition betyder at opfatte eller forstå. Hvis man har problemer med kognitionen, har det afgørende betydning for, hvordan man fungerer. Nogle kognitive vanskeligheder kan være skjulte og kaldes derfor undertiden for ”skjulte eller usynlige handicaps”.

De kognitive vanskeligheder kan f.eks. være problemer med: koncentration, hukommelse, indlæring, planlægning, problemløsning, struktur, overblik, tempo, initiativ, sprog, træthed, ændret personlighed m.m.
Kognitive prøver er udvalgte opgaver, der måler de kognitive funktioner, påviser eventuelle vanskeligheder og kan være med til at gøre ”de usynlige handicaps” synlige. Hvis de kognitive prøver anvendes i forbindelse med teorier om hjernens funktion, kaldes det en neuropsykologisk undersøgelse. Se mere om undersøgelsens forløb under Neuropsykologisk undersøgelse.