Senhjerneskader

Måske er du blevet ramt af en hjerneskade og har følger efter det? Måske er du blevet ramt på din førlighed.. Måske er du blevet ramt på de intellektuelle funktioner.. Måske er du ramt på dine sociale evner.. eller måske har de voldsomme oplevelser medført ændringer i dine relationer til dine nærmeste.. måske har du psykiske følger i form af angst eller depression på grund af de skræmmende oplevelser, du har haft?

De hyppigste årsager til erhvervet hjerneskade er blodpropper, blødninger i hjernen eller traumatiske hjerneskader efter f.eks. trafikulykker. Hjerneskader kan også opstå som følge af betændelsestilstande (f.eks. meningitis), svulster eller iltmangel som følge af fx kvælning, drukning, eller hjertestop.

Måske har du været udsat for en af de ovenstående hændelser og har fået en påvirkning af hjernen? Mange hjerneskadede får bevægelsesmæssige problemer på grund af lammelse af den ene kropshalvdel. Det er hårdt at blive ramt på sin førlighed, og det kan være svært at acceptere, at man ikke formår det samme som før skaden, og at tilværelsen ændres radikalt.

Mens fysiske handicaps er synlige og i nogen grad kan forstås af omgivelserne, er det vanskeligere at vurdere og forstå hjerneskadens konsekvenser for de mentale funktioner. Man kalder sådanne konsekvenser for skjulte handicaps. Ofte mister en skadet person evnen til at overskue en situation og planlægge sin hverdag. Personen kan have fået hukommelsesproblemer, vanskeligheder med at udtrykke sig eller forstå det talte sprog (afasi), problemer med at læse, skrive, regne eller problemer med hurtig udtrætning. Måske kender du til nogle af disse vanskeligheder?  Det kan være svært at gå rundt med skjulte handicaps, fordi det både kan være svært for én selv og for andre at forstå, hvad der er galt.

Har du forandret dig siden du blev ramt? En hjerneskade medfører undertiden personlighedsmæssige forandringer, så den ramtes adfærd kan virke stødende på andre. Personen kan få svært ved at vurdere sin egen formåen og opfange sociale signaler fra omgivelserne. En varig ændring af personligheden påvirker ofte identitetsfølelsen. Det kan gå ud over relationerne til andre, så man mister gamle venner, så man får problemer i ægteskabet, mister sit arbejde m.m. Måske er du blevet skilt.. måske er du blevet ensom..

En hjerneskade rammer hele familien, og familiens liv ændres radikalt. De pårørende udsættes for stor belastning fra det sekund ulykken rammer. Usikkerhed, angst og tanker om en uoverskuelig fremtid præger tiden umiddelbart efter skaden er sket. Måske er det gået ud over din familie.. måske er det dig, der har følger efter en skade og har behov for samtaler.. eller måske er du pårørende til én person, der er ramt og har behov for at tale om den vanskelige og skræmmende situation, du er havnet i?