Profil

Jeg hedder Karen Hedvig Duelund og er født i 1959.

Som psykolog har jeg igennem årene tilegnet mig en god indsigt og erfaring med at hjælpe mennesker til at finde fodfæste igen, efter turbulente oplevelser i livet.

Vi er sociale væsner og udvikler os primært i kontakten med andre mennesker. Det er i denne kontakt, at tillid kan opstå, – at selvværd kan opbygges, – at selvtillid kan styrkes, – at livsværdier kan deles, og netværk kan skabes. Det er derfor mit formål, at samtaleterapien skal danne basis for en god, værdifuld kontakt, hvor nærvær, ærlighed, tillid og samarbejde er centrale begreber, så positiv forandring kan ske.

Terapi:

Mit udgangspunkt for terapien er dine behov og dine problemstillinger frem for en bestemt metode. Derfor må metoden tilpasse sig mennesket frem for omvendt.
Dette betyder, at der kan bruges elementer fra flere forskellige metoder i samme terapi –
alt efter hvilke behov, du har, og hvilke problemstillinger du står overfor.

Sygesikringsordning:

Jeg har overenskomst med den offentlige sygesikring, hvilket betyder, at du kan få tilskud fra sygesikringen, hvis du har en lægehenvisning. Det ligger helt fast, hvilke problematikker, der kan give tilskud. Se under praktiske informationer.

Baggrund:

Jeg vil her fortælle lidt om mine faglige kvalifikationer som psykolog og lidt om min øvrige baggrund.

Uddannelser:

Da jeg anser det for vigtigt at udvikle min faglige viden, holder jeg mig opdateret igennem kurser, workshops, faglige selskaber, litteratur m.m.

Jeg har bl.a. taget kurser i:

 • Neuropsykologiske problemstillinger og Neuropsykologiske tests
 • Personlighedspsykologiske tests og Diagnosticering
 • Forskellige former for psykoterapi
 • Klinisk hypnose/hypnoterapi
 • Forskellige psykologiske problemstillinger med relevans

Foreninger og faglige selskaber:

 • Dansk Psykologforening
 • Selskabet Danske Neuropsykologer
 • Dansk Sundhedspsykologisk Selskab
 • Dansk Psykoterapeutisk Selskab
 • Dansk Selskab for Klinisk Hypnose
 • Favrskov Erhvervsråd

Min øvrige baggrund:

Efter min skoletid, begyndte jeg på Århus Kunstakademi, hvor jeg gik på skulptur linjen i et år. Jeg har lavet skulpturer og malet ekspressive billeder siden 1976.

Efterfølgende havde jeg flere kortere ansættelser, indtil jeg i 1987 uddannede mig til ergoterapeut . Derefter arbejdede jeg 8 år med rehabilitering efter hjerneskade samt på revalideringsklinik.

Da jeg blev færdig som psykolog i 2000, blev jeg ansat på Hjerneskadecentret i Aalborg. Sideløbende med denne ansættelse fik jeg stilling på Taleinstituttet i Stemmeafdelingen, stammeafdelingen, i børneafdelingen og på afasiafdelingen.

Jeg har senere været ansat på en sengeafdeling i almenpsykiatrien, på psykiatrisk ambulatorium og i lokalpsykiatrien.

Siden 2009 har jeg arbejdet som selvstændig med min egen praksis først i Randers og siden i Hinnerup i Favrskov kommune, hvor jeg har overenskomst med den offentlige sygesikring.

Sideløbende med min praksis har jeg i en periode været tilknyttet scleroseforeningen, hvor jeg har dækket området i Vestjylland.