Kognitiv terapi

Kognitiv adfærdsterapi tager udgangspunkt i vores følelser og adfærd som dels bestemmes af, hvordan vi tænker om verden og dels af, hvordan vi kommer frem til de antagelser og evalueringer, som vi anskuer verden ud fra. Der sigtes imod at lære problemløsning ved hjælp af handlestrategier i hverdagen. Den kognitive terapiform er udviklet til behandling af depressioner og er afprøvet forskningsmæssigt med god effekt.

Den onde cirkel

Hvis du er ramt af depression, har du sikkert tendens til at tænke negativt om dig selv, om dine omgivelser og om din fremtid. Du har derfor tendens til at undgå mange situationer, som giver dig følelsen af utilstrækkelighed eller angst, og du handler for at sikre dig mod nederlag. Man taler om ”undgåelsesadfærd og sikkerhedsadfærd”, som handlinger, der medvirker til at fastholde dig i den depressive tilstand – i den onde cirkel. Hvis du er angst, har du samme tendens til at undgå situationer og sikre dig mod nederlag. Når du bliver ved med at undgå ting, som du er angst for eller som tidligere har givet dig nederlagsfølelse, har du ikke mulighed for at finde ud af, om tingene har ændret sig. Du går på forhånd ud fra, at der er bestemte ting, du ikke kan, og at der er bestemte ting, der fremkalder angsten, hvilket faktisk øger muligheden for at dette sker.

Negative tanker

Et af formålene med terapiformen er at finde ud af, hvilke tanker eller forestillinger, der udløser de negative reaktioner. Derefter lægges vægt på, at du finder andre måder og bedre måder at fortolke reaktionerne på, og at du finder ud af, hvordan du kan erstatte de negative tanker, der sætter gang i de negative følelser. Hvis du har svært ved at få øje på de positive sider i din personlighed, så har du brug for hjælp til at komme videre, idet du netop har behov for at få øje på de positive sider og tage udgangspunkt i dem. Du har også brug for at foretage dig noget i hverdagen, der er positivt for dig, så du kan samle lyst og energi.

Alternative tanker

De negative tanker, som du har om dig selv, stammer sandsynligvis fra tidligere oplevelser og erfaringer, og det bliver en udfordring for dig at begynde at tænke på dine positive sider. For at du kan afprøve dette og øve dig i, hvordan det er at bruge disse metoder i dagligdagen, får du sandsynligvis hjemmeopgaver, som giver dig nye erfaringer om, hvordan du kan takle dine vanskeligheder. Når du tænker anderledes, kommer du også til at handle anderledes, hvilket kan hjælpe dig til at opdage, at du kan ”mestre” din situation, og du får en højere grad af selvværd og selvtillid.

Sammenfattende kan man sige, at denne terapiform går ud fra, at du med dine tanker enten kan trække dig selv og dit humør nedad i en nedadgående spiral ved at tænke negativt og være passiv, eller du kan opbygge dig selv og dit selvværd i en opadgående spiral ved at tænke positivt og handle aktivt for at få det bedre.

Det lyder så nemt, men det er bestemt ikke nemt, når man er angst eller depressiv. Det er hårdt arbejde.