Stress

Stress

Få prioriteret din tid

Stress er et udbredt problem dag, og det kan have store konsekvenser for den, der rammes.

Arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø har betydning for forekomsten af stress.

læs mere
Depression / Angst

Depression / Angst

Kom ud af en depression

Angst er en tilstand, der opstår i situationer, hvor du føler sig truet. Du bliver spændt, og du bliver nervøs.

Din krop og dit sind er i alarmberedskab.

Depression er en tilstand, der opstår som en reaktion på noget.

læs mere
Traume behandling

Traume behandling

Få den rigtige hjælp

Alle mennesker oplever belastende begivenheder, som giver anledning til kriser og traumatiske reaktioner i livet. Nogle kommer relativt hurtigt på fode igen, mens andre har oplevet så traumatiske hændelser, at de har brug for mere omfattende hjælp og støtte til at komme videre i livet.

læs mere

Her på hjemmesiden kan du læse lidt om mig og min baggrund og om, hvad jeg kan hjælpe dig med.

Du kan bl.a. læse lidt om forskellige psykiske vanskeligheder, som jeg møder i min praksis - og måske genkender du nogle af vanskelighederne fra dit eget liv. Måske går du og tror, at du er den eneste, der har de vanskeligheder, som du kæmper med, men vi mennesker ligner hinanden og deler langt flere oplevelser og følelser, end du måske forestiller dig.


Samværet med andre kan tilføre så mange glæder i tilværelsen, men nogle gange kan det også være kompliceret, fordi vi ligner hinanden på så mange områder, mens vi samtidig reagerer vidt forskelligt på mange ting. Ja, til tider kan det næsten opleves som en kunst at skabe og opretholde gode relationer, og det er næsten altid forbundet med angst og sorg, hvis man føler sig udenfor fællesskabet.

Rigtig mange mennesker er kritiske overfor sig selv og deres eget liv. De sammenligner sig selv med andre, og med de kritiske briller på ser de sig selv i et helt forkert, urealistisk og negativt lys, så de mister livsgnisten og troen på sig selv.

Mon du kender noget af det, jeg beskriver?

Du er velkommen til at læse lidt på hjemmesiden, og hvis du har brug for en samtale, er du velkommen til at kontakte mig.