EMDR

Hvad er EMDR

“Eye Movement Desensitization and Reprocessing” (EMDR) – er en effektiv terapiform til behandling af traumer. Det er en metode, der er udviklet til behandling af Posttraumatisk  Stress Syndrom – PTSD, som det kaldes i daglig tale.

Mon du har været udsat for et traume som følge af en voldsom hændelse i dit liv?

Hvad vil det sige at blive udsat for et traume?

Når et menneske traumatiseres, sker der en ændring med hjernens måde at arbejde på, så det autonome nervesystem, der fungerer uafhængigt af viljens kontrol, tager over. Dette bevirker, at personen går i alarmberedskab.

Det kender du sikkert. De fleste mennesker har prøvet at have eksamensangst eller flyskræk. Hjertet banker, man skælver, bliver svimmel, får måske synsforstyrrelser, føler ubehag, føler sig ude af kontrol og får trang til at flygte langt væk.

Kroppen husker

De traumatiske oplevelser gemmes ofte som kropslige erindringer frem for sproglige erindringer. Et traume er en voldsom stresspåvirkning, som kan slå tænkningen fra. Når dette sker, opstår der huller i hukommelsen. Kroppen vedbliver med at være i alarmberedskab, og selvom personen glemmer eller fortrænger, hvad der er sket, husker kroppen det. De negative følelser og fysiske oplevelser forbundet med traumet bevares som kropslige erindringer. Derfor vil det ofte føles næsten lige så ubehagelig at tænke på traumet som det føltes at være i den traumatiske situation. Alle sanseoplevelserne er bevaret i uændret form og påvirker personens oplevelse af verden og personens relationer til andre mennesker på en negativ måde.

Bearbejdning

EMDR er en terapiform, der fokuserer på oplevelser i fortiden, på de hændelser som oplevelserne vækker i nutiden, på de udfordringer som oplevelserne skaber i fremtiden.

I terapien anvendes bilateral stimulation (dvs. stimulation, der er ens til begge sider). Det foregår ved, at terapeuten bevæger sine fingre frem og tilbage i klientens synsfelt. Klienten følger fingrene med øjnene, så der opstår øjenbevægelser til begge sider. Dette svarer til øjenbevægelserne under REM-søvnen (drømmesøvnen). Det kan også foregå ved en tosidig kropslig stimulation i særlige tilfælde.

Når de traumatiske oplevelser erindres samtidig med at kroppen påvirkes med øjenbevægelserne, lettes ubehag og stress forbundet med traumet. Personens oplevelser af sig selv og sine handlemuligheder bliver mere positiv.

EMDR igangsætter bearbejdningen af traumet på samme måde som det sker om natten, når du sover, hvor REM-søvnen (“Rapid Eye Movements”) bearbejder dagens oplevelser. I denne process kobles de fysiske oplevelser til en sammenhæng. Det bliver til en sproglig forståelse med en begyndelse og en slutning. Formålet er at mindske eller fjerne symptomerne på traume-reaktionerne. Den bilaterale stimulation bevirker, at den oprindelige oplevelse forandrer sig og ubehaget neutraliseres.

Behandlingen er fuldført, når personen kan se tilbage på erindringsbilledet – på traumet – uden at føle ubehag eller spænding i kroppen