Psykolog i Århus/Favrskov med base i Risskov

Psykolog i Århus/Favrskov med base i Risskov

Føler du dig stresset eller udbrændt?

Går du rundt og føler dig sorgfuld, nedtrykt.. eller angst.. ?

Har du problemer med at indgå i relationer til andre mennesker?

Forholder du dig kritisk til dig selv og din tilværelse, så dette begrænser din livskvalitet?

Har du været udsat for fysiske eller psykiske oplevelser, der har påvirket dit liv i negativ retning og som du ønsker at bearbejde?

Som autoriseret psykolog kan jeg tilbyde undersøgelser, rådgivning og terapi i min klinik i Risskov ved Århus:

Mere om psykologiske undersøgelser:
Kognitive prøver
Neuropsykologiske undersøgelser
Personlighedsundersøgelser

Mere om psykoterapeutiske metoder:
Psykoanalytisk psykoterapi
Kognitiv terapi
Gruppeanalytisk psykoterapi
Kunstterapeutiske metoder
Terapi på baggrund af neuropsykologisk viden og erfaring

Her på denne hjemmeside kan du læse om, hvem jeg er og hvilke ydelser i form af psykologi og psykoterapi, jeg kan tilbyde i min praksis i Risskov ved Århus.