Psykolog i Århus – bor du i Århus, Risskov, Egå eller Lystrup og har brug for en psykolog?

Jeg har min praksis i klinikken på Arresøvej 6 A i hyggelige lokaler og med handikapvenlige forhold.

Du kan læse om, hvad jeg kan tilbyde her på min hjemmeside.

Forskningen har vist, at der er sammenhæng imellem mobning og psykiske vanskeligheder

 Mange voksne husker deres skolegang som en hård tid. Det er ikke alle, der uden videre er faldet godt ind i en klasse sammen med andre børn.

I de senere år har der været fokus på mobning i folkeskolen. Mange har prøvet det, og nogle voksne har stadig mén efter mobning i barneårene. Forskningsresultater tyder på, at der er en sammenhæng mellem mobning og psykiske vanskeligheder som angst og depression.

Mon du har prøvet at blive mobbet i skolen som barn? Eller har du selv prøvet at mobbe andre?

Forskningsresultater tyder på, at begge dele kan forårsage psykiske vanskeligheder på længere sigt. Spørgsmålet er, om børn mobbes, fordi de har vanskeligheder, eller om de har vanskeligheder, fordi de bliver mobbet. Nogle gange kan det være en kombination af begge dele. Nogle børn mobber andre, fordi de selv har det svært.

Uanset hvordan tingene hænger sammen, er det helt sikkert, at den person, der mobbes ikke selv er skyld i det!

Forskningsresultater peger på, at mobning ikke skyldes enkeltpersoner, men er en angstmekanisme, der opstår i en gruppe. Nogle har mere magt end andre, og mobning er et symptom på det angstniveau, der er i en gruppe af personer – f.eks. i skolen, hvor der opstår et dårligt undervisningsmiljø, som kan gøre hverdagen uudholdelig for den person, det går ud over.

På baggrund af denne nye viden nytter det ikke at betragte bestemte personer som “mobbeofre” eller andre som “mobbere”. Man skal se på gruppen som helhed og forsøge at nedbringe angsten.

Mobning består af krænkende handlinger som rammer få, men har store konsekvenser for de personer, det går ud over.

Der er en tendens i tiden til at underholde med situationer, der fremstiller andre personer i et dårligt lys – f.eks. i TV- programmer eller på nettet. Personerne bliver fremstillet som pinlige eller grinagtige som underholdning. Det ligner mobning.

Den nye teknologi har medført, at enkeltpersoner kan rette deres frustrationer mod andre personer uden at blive konfronteret med det, fordi det er muligt at mobbe anonymt på afstand bag en computerskærm.

Den påvirkning, der sker i medierne, kan være med til at gøre det acceptabelt at ”hænge hinanden ud”.

Mange tror, at mobning hører barndommen til, men det foregår i alle aldre. Ingen voksne ønsker at tale om, at mobningen også sker på arbejdspladsen. Ifølge forskningsresultaterne er det lettere for voksne at tale om uhøflig opførsel, som de oplever på deres arbejdsplads. Men når uhøflig opførsel går ud over bestemte personer, ligner det mobning til forveksling.

Ofte opleves nonverbale handlinger mest sårende, når personer f.eks. holdes udenfor fællesskabet eller ignoreres. Undersøgelser blandt voksne tyder på, at mobningen kan skyldes: uklare arbejdsforhold, uklare roller og rollekonflikter, øget arbejdsbyrde, stress eller utilfredshed med ledelsen på en arbejdsplads.

Måske har du været udsat for mobning som barn eller som voksen? Måske har mobning haft negative konsekvenser for dig – for dit syn på dig selv, eller for dine relationer til andre – og måske har det påvirket din livskvalitet i negativ retning?